Yaratıcı, günün ilerisinde, sürdürülebilir çözümler...

BİZ KİMİZ? İLETİŞİM
BİZ KİMİZ?

WEConsult ulusal ve uluslararası perspektifte gelişen perakende trendlerini takip eden, yorumlayan ve buna uygun ticari gayrimenkul çözümleri yaratan bir danışmanlık şirketidir. Tecrübeli ve uzman ekibiyle tüm Türkiye’de alışveriş merkezleri ve ticari gayrimenkul sahibi partnerleri ve perakendenin değerli markaları ile gelişen rekabet ortamında işbirlikçi yaklaşımlar üreterek iş ortaklarına, sürdürülebilir modeller sunmayı hedeflemektedir.

Mülk sahibi, işletmeci ve yatırımcı müşterilerine; yerel, bölgesel ve küresel pazarda kapsamlı gayrimenkul ve yatırım yönetimi uzmanlığı sunmaktadır.

WEConsult ticari hayatına 2021 yılı 4.çeyreğinde alışveriş merkezleri, perakende destinasyonlarında konsept geliştirme, kiralama, kiracı performans yönetimi hizmetleri sunarak başlamıştır. Aynı zamanda perakende markaları için ticari gayrimenkul portfoyü optimizasyonu, genişleme stratejisi belirleme, verimlilik analizleri konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

EKİBİMİZ
DENEYİMLERİMİZ

EKİP TECRÜBELERİ

Mavibahçe
İzmir 60.000 m2
Beylikdüzü Migros
İstanbul 40.000 m2
Espark
Eskişehir 45.000 m2
Maltepe Park
İstanbul 75.000 m2
Ist Palladium
İstanbul 55.000 m2
Antakya Palladium
Hatay 40.000 m2
Sivas Ivapark
Sivas 36.000 m2
Vialand
Istanbul 110.000 m2
Marmara Park
Istanbul 75.000 m2
Metropol
Istanbul 90.000 m2
Vega
Istanbul 50.000 m2
Axis B.paşa
Istanbul 40.000 m2
Kuzu Effect
Ankara 30.000 m2
Terracity
Antalya 45.000 m2
Bursa Marka
Bursa 80.000 m2
Petrolcity
Batman 35.000 m2
Park Afyon
Istanbul 42.000 m2
Isfanbul AVM
Istanbul 95.000 m2
Venezia Outlet
Istanbul 75.000 m2
Ankamall AVM
Ankara 105.000 m2
Aqua Florya AVM
Istanbul 50.000 m2
PRISTINA CITY CENTER
Priştina 30.000 m2
KONSEPT GELİŞTİRME

Perakende destinasyonu yaratmak için sadece inşa etmek yeterli değil. Global ölçekteki güncel ve günün ötesinde trendleri algılayıp, proje için en doğrusunu, lokalleştirerek uygulamayı gerektirir.

Perakende operatörlerinin ihtiyaçlarını, tüketicinin değişen talep ve beklentileriyle aynı paydada buluşturmak; projenin tüm paydaşları için sürdürülebilir ve kazançlı olmasının ana unsurudur.

İş süreçlerimiz:
 • Detaylı rekabet analizi, tüketici demografiği incelemesi
 • Nitelikli konseptin tanımlanması ve geliştirilmesi
 • Mimari & inşai gerekliliklerin tespiti ve optimizasyon raporlaması
 • Karma kullanım ögelerinin bir arada çalışabilmesi & en iyi kullanım modelinin belirlenmesi
 • Ticari birimlerin ideal alan dağılımının oluşturulması, ihtiyaç alanlarının ve sirkülasyon sisteminin kurgulanması
 • İç ve dış alanların tasarlanması
 • Mimari planların yönetmeliklere uygunluğunun denetlenmesi & ekiplerin koordinasyonu
STRATEJİK KİRALAMA

Projenin konsept tespiti sonrasındaki ana başarı kriteri; hedeflenen tüketici demografiği ile uyumlu, yerel, ulusal & global marka karmasının oluşturulmasıdır. Stratejik kiralama; başarının temel taşlarından biridir.

Yeni geliştirilen projelerdeki süreçlerimiz:
 • Kiralama takviminin oluşturulması, proje tanıtımının programlanması & tanıtım kiti içeriğinin hazırlanması
 • Global trendlerin analizi, yeni perakende konseptlerinin tespiti ve projeye yansıtılması
 • Proje branş dağılımının tespiti & alternatifli marka karmasının oluşturulması,
 • Kira geliri, ciro estimasyonlarının hazırlanması
 • Kiralama işlerinin yürütülmesi
 • Kira kontratı oluşturulması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve imzası
 • Projeye ek gelir yaratacak kiosk, reklam alanları, otomatlar, tanıtım ve teşhir işlerinin planlanması ve kiralanması
Faaliyette olan projelerdeki süreçlerimiz:

Yeniden kiralama stratejisinin kurgulanması, projenin sürdürülebilirliği için önem taşır.

 • Projenin zayıf, güçlü yönlerinin belirlenmesi ve geliştirilecek branş & kiracıların tespiti
 • Potansiyel ve veya ihtiyaç duyulan yeni kiracıların belirlenmesi, uygun mağaza alanlarının oluşturulması
 • Kiracı kontrat yenilemelerinin yönetilmesi
 • Kira kontrat süreçlerinin sonuçlandırılması
Cadde mülklerine yönelik iş süreçlerimiz:

Cadde mülklerinde veya mağazalarında, mülk sahibi ve veya marka temsilciliği için, detaylı analizlere ihtiyaç vardır.

 • Mülkün perakende ihtiyaçları bakımından yeterliliğinin tespiti
 • Rekabet ve yakın/uzak bölge analizleri, mülke uygun markaların/marka karmasının tespiti
 • Pazar koşullarının incelenmesi ve gelir estimasyonu oluşturulması
 • Kira kontrat süreçlerinin sonuçlandırılması
YENİDEN GELİŞTİRME & AMAÇLANDIRMA
Bu dönüşümü sağlamak için çalışıyoruz:

Değişen tüketici ihtiyaçları ve mağaza konseptleri, perakende destinasyonlarının farklılaşma ihtiyacını tetiklemiştir. Açık hava, teras alanları, doğa ile iç içe olma, organik temaların ön plana çıktığı alanlar ve gastronomi, kültür sanat, kişisel gelişim, eğlence, deneyim unsurlarını içeren hizmetler; perakende destinasyonları için ön plana çıkmaktadır.

 • Global ölçekte geliştirilen yeni destinasyonlar ve markaların en güncel konseptlerinin raporlanması
 • Projenin rekabet alanının, güçlü, zayıf yönlerinin, eksik branşlarının tespit edilmesi
 • Projenin fiziki durumuna en uygun ve optimum maliyetle uygulanacak modelin geliştirilmesi
 • Mimari revizyon ve yenileme planının oluşturulması, ekiplerin entegrasyonu
 • Yeniden kiralama stratejisinin oluşturulması ve mevcut kiracılarla süreçlerin koordinasyonu
 • Ziyaretçi ve perakendeci pazarlama stratejilerinin kurgulanması
 • İnşai, kiralama, pazarlama, relansman iş süreçlerinin kurgulanması
 • Projenin yeni yüzüyle ziyaretçilerle buluşması
KİRACI PERFORMANS YÖNETİMİ
Performans takip süreçlerimiz:

Perakende destinasyonunda bulunan kiracıların detaylıca takip edilmesi paralelinde, performanslarını en yüksek seviyeye taşımak hedeflenmektedir.

 • Tüm markaların sektörel ve alt sektör bazında rakipleriyle birlikte değerlendirilmesi
 • Kira/Ciro performans ölçümü, m2 verimi, mağaza satış alanı değerlendirmesi, envanter kapasitesi takibi, alan faydalı kullanım analizi, mağaza giriş sayısı, müşteri dönüşüm oranı bilgilerin raporlanması ve bu doğrultuda, kira indirimi, mağaza büyüme - küçülme ve benzeri stratejik kararların planlanması
 • Günlük ciro takibi, mağaza müdüründen, markanın üst düzey yöneticilerine raporlama ve talep yönlendirebilme
 • Mağaza konsepti, personel davranışı, görsel yeterlilik unsurlarının raporlamaları
 • Markayı ürün ve hizmet çeşitliliğinde öne geçirecek farklılaşma senaryolarının hazırlanması
PROJELERİMİZ

İletişim

info@weconsult.com.tr

Beybi Giz Plaza No:1 D:55, Meydan Sokak, Maslak Mahallesi, Sarıyer/İstanbul 34398